Co to jest indywidualny rachunek podatkowy czyli mikrorachunek?

Co to jest indywidualny rachunek podatkowy czyli mikrorachunek?

Od 1 stycznia 2020 roku. wpłaty z tytułu podatku PIT, CIT i VAT będzie można wpłacać wyłącznie na Indywidualny rachunek podatkowy. Obecny system, w którym te podatki są płacone na konto właściwego Urzędu Skarbowego (każdy podatek oddzielnie) funkcjonować będzie tylko do końca 2019r. Co ważne, zwrot nadpłat i podatków nadal będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na ROR przedsiębiorcy. Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi kosztami dla podatnika.

Skąd wziąć numer Twojego mikrorachunku podatkowego?

Tani numer można sprawdzić za pomocą Generatora mikrorachunku lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Aby otrzymać taki numer należy mieć ze sobą:

PESEL – jeśli jesteś osobą fizyczną i nie prowadzisz działalności gospodarczej lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT,

NIP – jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne.

Numer mikrorachunku nie ulega zmianie, będzie zawsze taki sam, nawet jeśli zmienisz swoje nazwisko, urząd skarbowy lub adres zamieszkania.

Bardzo ważne jest, aby przy generowaniu numeru mikrorachunku korzystać wyłącznie z podanego przez ministerstwo generatora. Nie należy korzystać z innych stron czy tez numerów wysyłanych za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail. Może to być próba oszustwa.

Z czego składa się Twój mikrorachunek podatkowy?

Jak w przypadku zwykłych numerów rachunków bankowych, mikrorachunek składa się z 26 znaków o odpowiednim algorytmie.

LK10100071222YXXXXXXXXXXXX

Jak odczytać ten numer:

 • LK oznacza liczbę kontrolną,
 • wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
 • wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
 • Y=1, gdy użyjesz numeru PESEL,
 • Y=2, gdy użyjesz NIP,
 • po znaku Y będzie podany twój PESEL lub NIP,
 • na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

Po wygenerowaniu mikrorachunku przez generator warto sprawdzić czy cyfry od 3 do 13 posiadają ciąg 10100071222. Wówczas mamy pewność, że wygenerowany numer jest poprawny.

A co jeśli nie mam numeru PESEL lub NIP?

Jeśli z jakichś przyczyn (np. czekasz na nadanie numeru) nie posiadasz żadnego z tych numerów i nie możesz wygenerować dla siebie numeru mikrorachunku nie ma powodu do paniki. Wówczas Twoje płatności powinny być przelewane na mikrorachunek podatkowy twojego urzędu skarbowego. W grudniu 2019 opublikowany został wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych. Znajdziesz tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.

A co z pozostałymi podatkami?

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT płacisz na dotychczasowych zasadach. Oczywiście podatki te będą miały swoje osobne rachunki ale można je znaleźć na ww. wykazie rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Gdzie wprowadzić ten numer w programie ERP XT?

Aby płatności przechodziły na poprawny numer mikrorachunku należy uzupełnić w Konfiguracji, na zakładce Księgowość w sekcji Indywidualny rachunek podatkowy.

Można tez wprowadzić ten numer na karcie właściciela w zakładce Parametry w sekcji Indywidualny rachunek podatkowy.

W jaki sposób wygenerują się płatności?

Na płatności utworzonej do deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K do pola Rachunek bankowy podmiotu zostanie przepisany numer Indywidualnego rachunku podatkowego uzupełniony w Konfiguracji, na zakładce Księgowość.

Na płatności utworzonej do zaliczki PIT-36/PIT-36L lub deklaracji PIT-36/PIT-36L do pola Rachunek bankowy podmiotu zostanie przepisany numer Indywidualnego rachunku podatkowego uzupełniony na karcie właściciela w zakładce Parametry.

Jeśli jednak zapomniałeś uzupełnić swój indywidualny numer w konfiguracji lub na formularzu właściciela to przy wyliczaniu deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, zaliczki PIT-36/PIT-36L oraz deklaracji PIT-36/PIT-36L z datą od stycznia 2020r., podczas zapisywania dokumentu zostanie wyświetlony komunikat o możliwości uzupełnienia Indywidualnego rachunku podatkowego. Po wybraniu opcji Tak, Użytkownik będzie mógł uzupełnić Indywidualny rachunek podatkowy. Numer rachunku podatkowego przeniesie się na płatność dotyczącą zaliczki/deklaracji. Po wybraniu opcji NIE zaliczka/deklaracja zostanie zapisana, a Indywidualny rachunek podatkowy nie zostanie przeniesiony na kartę właściciele oraz na płatność.

Kasy fiskalne online – co to takiego?

Kasy fiskalne online – co to takiego?

Kasy fiskalne online to nowa kategoria urządzeń fiskalnych, która została wprowadzona przez Ministerstwo Finansów. Kasy komunikują się bezpośrednio z Repozytorium, czyli Centralnym Rejestrem Kas (CRK). Zgodnie z „Ustawą  o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług” oraz ustawy „Prawo o miarach”, kasa umożliwia przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni informacji z kas rejestrujących do systemu informatycznego CRK, który jest prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Nowe przepisy dotyczące wprowadzenia kas fiskalnych online obowiązują od 1 stycznia 2020 roku. W ramach komunikacji online przesyłane są szczegółowe informacje o każdej transakcji, która została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej. Przekazywane są także szczegóły pozwalające na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania i kwot należnego podatku, rodzaju towaru lub usługi czy stawki podatku. Wprowadzona zmiana ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Kasy „starego” typu znikną z rynku z końcem 2022 roku i nie będą już spełniały wymogów nowego systemu.

Kto musi posiadać kasę fiskalną online?

System kas fiskalnych online uruchamiany jest stopniowo, tzn. sukcesywnie kolejne branże będą zobligowane do wymienienia kas „starego” typu na nowe urządzenia. Konieczność posiadania kas fiskalnych online obowiązuje w terminie:

 • Od 1 stycznia 2020 r. dla:
  • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów,
  • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
 • Od 1 lipca 2020 r. dla:
  • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
 • Od 1 stycznia 2021 r. dla:
  • usług fryzjerskich,
  • usług kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • usług budowlanych,
  • usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • usług prawniczych,
  • usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu;

Ile kosztuje kasa fiskalna online?

Zakup nowej kasy fiskalnej wiąże się dla przedsiębiorcy z wydatkiem. Możliwe jest jednak ubieganie się o częściowy zwrot kosztów związanych z koniecznością wymiany. O ulgę mogą wnosić nowi podatnicy, którzy po raz pierwszy kupują urządzenie fiskalne oraz ci, którzy zostali już objęci obowiązkiem (na ten moment są to tylko warsztaty samochodowe).  Przedsiębiorca może liczyć na zwrot w wysokości 90% ceny netto urządzenia, jednak ta kwota nie może być większa niż 700 zł. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest jeszcze objęty obowiązkiem to, aby otrzymać ulgę musi oczekiwać na termin, w którym zostanie wprowadzony obowiązek dla jego branży.

Comarch ERP XT w pełni zintegrowany z kasami fiskalnymi online!

System Comarch ERP XT posiada osobny moduł do obsługi sprzedaży detalicznej (POS), dzięki któremu przedsiębiorca może sprzedawać produkty i usługi. Moduł jest intuicyjny, zawiera czytelne komunikaty, a nowy pracownik nie powinien mieć trudności z nauczeniem się obsługi. POS zawiera też inteligentne podpowiedzi: pokazuje towary powiązane z aktualnie sprzedawanym, produkty rekomendowane, czy najlepiej się sprzedające, co może usprawnić sprzedaż. Dodatkowo wystawianie paragonów w programie jest możliwe dla wszystkich drukarek obsługujących protokół POSNET (czyli protokół komunikacji/wymiany danych urządzenia fiskalnego z programem sprzedażowym).

Zachęcamy do bezpłatnego przetestowania Comarch ERP XT wraz z modułem POS.

Mały ZUS na nowych zasadach. Co powinni wiedzieć przedsiębiorcy o Małym ZUS-ie Plus?

Mały ZUS na nowych zasadach. Co powinni wiedzieć przedsiębiorcy o Małym ZUS-ie Plus?

Podatki, wysokość opłacanych składek są często dużym obciążeniem i uniemożliwiają osiągnięcie rentowności, czy zaistnienie na rynku. Często borykają się z tym mali przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają swoją działalność zawodową.

Mały ZUS zmniejsza obciążenia najmniejszych firm, dla których pełna składka na ubezpieczenia społeczne jest za wysoka. Dzięki Małemu ZUS-owi przedsiębiorca płacił niższe składki, proporcjonalne do przychodu.

Z Małego ZUS-u mogły korzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których roczny przychód nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku poprzednim (za 2019 r. to 67 500). Osoby te mogły płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od stażu firmy.

MAŁY ZUS PLUS

1 lutego wejdzie w życie rozszerzenie tego programu. Mały ZUS Plus obejmie osoby, które już korzystają z Małego ZUS-u, ale dodatkowo poszerzy grono osób uprawnionych do obniżenia składek.

Próg przychodu dający prawo do skorzystania z ulgi zostanie podniesiony do 120 tys. zł. Przedsiębiorcy, którzy nie przekroczą tego progu, będą mogli obliczać składki na ubezpieczenia społeczne według preferencyjnej stawki, czyli proporcjonalnie do wysokości dochodu.

Należy też pamiętać o innych zmianach. Aby skorzystać z Małego ZUS-u Plus należy prowadzić działalność co najmniej przez 60 dni w roku ubiegłym, nie można świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy ani rozliczać się na podstawie karty podatkowej. Z nowych przepisów wykluczone są osoby korzystające ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT, a także artyści, czy twórcy.

Szacuje się, że Mały ZUS Plus obejmie nawet 320 tys. przedsiębiorców. Z Małego ZUS-u korzystało ok. 180 tys. przedsiębiorców.

Koszt nowych przepisów dla finansów publicznych to ok. 1,3-1,5 mld zł w kolejnych latach. Tyle pieniędzy ma zostać w kieszeni przedsiębiorców.

MAŁY ZUS PLUS. FORMALNOŚCI

Chęć korzystania z Małego ZUS-u Plus będzie można zgłosić od 1 do 29 lutego 2020. Przedsiębiorcy, którzy korzystali z Małego ZUS-u w 2019 r. i chcą nadal płacić niższe składki muszą złożyć formularz ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z ustaloną na 2020 r najniższą podstawą wymiaru składek. Dokumenty należy złożyć z kompletem rozliczeniowym za styczeń 2020 r.

W następnych latach przedsiębiorcy będą musieli do końca stycznia zawiadomić o chęć korzystania z ulg.

Osoby, które zaczną spełniać kryteria w trakcie roku będą miały 7-dniowy termin na zgłoszenie się do Małego ZUS-u Plus.

OKRES KORZYSTANIA Z MAŁEGO ZUS-U

Niższe składki można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Warto pamiętać, że program nie obniża wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ulga obejmuje tylko ubezpieczenia społeczne.

COMARCH ERP XT POMOŻE UZYSKAĆ INFORMACJĘ O PRZYCHODZIE I DOCHODZIE

Jeśli prowadzisz małą działalność gospodarczą, sprawdź program Comarch ERP XT, który wesprze Cię w wielu obszarach, ułatwi pracę oraz przyspieszy obsługę Twojej firmy.